W środy wszystkie steki z polędwicy wołowej – 20%.